IPR -OIKEUDET

IPR -OIKEUDET

 

Rosafox Oy Ltd. valmistaa Rosafox tuotteet ja kuosit on suojattu tekijänoikeuslailla epäasialliselta kilpailulta. Rosafox tuotteita ei voi  myydä samanlaisten tuotteiden kanssa ja tuotteiden, mitkä rikkovat Rosafox Oy:n tekijänoikeuksia  tai muita aineettomia oikeuksia ja voivat vahingoittaa muuten Rosafox Oy:n mainetta sekä brändin imagoa. Rosafox tuotteet tulee myydä ja markkinoida ainoastaan Rosafox tavaramerkin alla.

rosafox_mv_logo_pieni_webTavaramerkki on rekisteröity seuraavissa maissa (rekiströintinumero):

The_Quality_of_Rosafox_Products_2016

  • Hong Kong - rek. numero 300237078

Hong_Kong_Registration_001

 

  • Suomi – rek. numero 139216
  • European Community – rek. numero 2819795

European_registration_001

  • Kansainvälinen rekisteröinti (Japan, Russian Federation, People´s Republic of China, United States of America and Republic of Korea – reg. number 788247

Rosafox_-registration_in_Japan_001WIPO-_788247_001Korean_registration_001Russian_registration_788247_001USA_registration_001

  • Kanada - rek. numero 1299713

Canada_registration_001

  • Saudi Arabia - rek. numero 143304015

SA_registration_001

 

Tavaramerkki  Finrosafox-_kuva on rekisteröity Kiinassa (hyväksymiskoodi ZC8044658ZC)
FinRosafox_in_Chinese
FinRosafox