VERKKOKAUPAN YLEISET KÄYTTÖOHJEET

 

 

Käyttäjä saa ladata tietokoneelleen ja tulostaa Verkkopalvelun osia ja Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa vain omaa henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöään varten. Käyttäjän on tällöin säilytettävä ladatuissa aineistoissa, niiden tulosteissa ja kopioissa muuttumattomana kaikki merkinnät, jotka osoittavat aineiston olevan tekijänoikeudella tai muilla oikeuksilla suojattua Rosafox Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta.

 

Käyttäjällä ei ole ilman Rosafox Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta oikeutta muokata Verkkopalvelua ja, sen osia tai Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa millään tavalla tai liittää tai siirtää sitä muuhun aineistoon, mukaan lukien muut sähköiset palvelut. Käyttäjä ei saa esittää julkisesti tai muutoin julkistaa eikä myydä, jakaa, välittää tai muutoin käyttää Verkkopalvelua, niiden osia, Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa tai niiden jäljennöksiä kaupallisessa tarkoituksessa ilman Rosafox Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Mikäli käyttäjä haluaa antaa Verkkopalvelun osia, Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa tai niiden jäljennöksiä kolmannelle, käyttäjän on ensin varmistuttava, että kolmas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

 

Rosafox Oy ei myönnä käyttäjälle muita oikeuksia kuin näissä Ehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Rosafox Oy:llä on oikeus perustellusta syystä peruuttaa myöntämänsä käyttöoikeudet.

 

Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta tai välittämättä Verkkopalvelussa mitään lainvastaista, halventavaa, siveetöntä tai Rosafox Oy:tä tai kolmansia tai heidän oikeuksiaan loukkaavia tietoja tai aineistoja. Jotta käyttäjä ei syyllisty tekijänoikeuslain rikkomiseen, ei käyttäjän tule välittää Verkkopalvelun kautta mitään tekijänoikeuden suojaamia tietoja tai aineistoja. Rosafox Oy ei ole vastuussa kolmannelle osapuolelle mistään käyttäjän lähettämän tiedon tai aineiston sisällöstä, lainvastaisuudesta tai loukkaavuudesta tai sellaisista kolmannelle kuuluvien tekijänoikeuden tai muiden oikeuksien loukkauksista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän Verkkopalvelun käyttämisestä tai käyttäjän tietojen ja aineiston julkaisemisesta tai välittämisestä. 

 

Rosafox Oy pidättää oikeuden poistaa Verkkopalvelusta mitä tahansa käyttäjän antamia tietoja tai aineistoja oman harkintansa mukaan.