TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 

ROSAFOX OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE (GDPR/ 25.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä Rosafox Oy (y-tunnus: 1633962-3) Kuonomäentie1 01800 Klaukkala
Puh. 09- 879 2519 Fax. 09- 2769 3350

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Sari Vainio c/o Rosafox Oy Puh. 09 879 2519

3. Rekisterin nimi Rosafox Oy:n asiakkuuksien ylläpitoon perustuva rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Rosafox Oy:n suoramainontaan tai etämyyntiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.
 

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin sisältämät tiedot Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
Perustiedot, kuten
• etu- ja sukunimet
• yhteystiedot
• asuinmaa
• sukupuoli
• palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat)
• asiakkuuden alkamisajankohta
• tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa)
• palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen)
• tuotepalautukset
• asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (kuten reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)
• Rosafox Oy:n internet-sivuilla tapahtuviin toimenpiteisiin liittyvät tiedot
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä järjestelmistä saatavista tiedoista.

7. Tietojen luovutus Rosafox Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Rosafox Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään myös lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rosafox Oy huolehtii, että ainoastaan niillä yrityksen työtekijöillä ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti Rosafox Oy:n toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Rosafox Oy:n asiakaspalveluun (puh. 09 879 2519, s-posti: info@rosafox.com)